Kvalitet/Miljö

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar helt igenom processorienterat, med kundnyttan i fokus.

Vi har ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem, vilka är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001

Miljöpolicy

Peges i Ljusdal AB skall i hela sin verksamhet aktivt arbeta för att minimera de negativa effekterna på vår miljö. Vi skall arbeta på ett sätt som förebygger föroreningar, samt sträva efter ständiga förbättringar. Miljölagar och förordningar är våra minimikrav i miljöarbetet. Vår miljöutredning skall ligga till grund för miljömål och miljöprogram.

Vi skall uppnå det genom att:

  • Vår produktion och konstruktion skall optimeras avseende kretsloppstänkande, funktion, materialval, produktionsmetoder och ekonomi.
  • Utbilda och engagera våra medarbetare i vårt miljöarbete.
  • Vi skall jobba för att minska resurser:

> energiförbrukning
> råvaruspill
> deponiavfall

Kvalitetspolicy

Peges i Ljusdal AB skall i hela sin verksamhet aktivt arbeta för att uppfylla kundkrav och sträva efter ständiga förbättringar.

Vi skall uppnå detta genom att:

  • Redan i konstruktionsstadiet skapa kvalitet i val av material och produktionsmetod samt uppfylla författningskrav.
  • Ständigt sträva mot att leverera produkter med noll fel och i rätt tid.
  • Fastställa och följa upp mätbara kvalitetsmål för våra processer och produkter för att ständigt kunna förbättra verksamheten samt förebygga kvalitetsbrister.